Under sommaren blir det ofta problem i vattenverk och pumpstationer. När varm och fuktig uteluft kommer in i byggnaden bildas det ofrånkomligt kondens på kalla ytor.

I ett vattenverk eller en pumpstation som är avfuktad undviker man korrosion och kostnaderna för underhåll kan sänkas rejält. Investeringen i en installation med luftavfuktare är väl värd sitt pris.

Eftersom vattentemperaturen kan variera under året bör styrningen till avfuktaren utgöras av en s.k. daggpunktsgivare.

Avfuktare, typ CR600, installerad i ett vattenverk

Avfuktare installerad i ett vattenverk.