För att undvika att fukt stängs inne i byggnadskonstruktionen, efter en vattenskada eller vid nybyggnation, är det viktigt att byggmaterialet får torka ut ordentligt.

Både sorptions- och kondensationsavfuktare används för att torka ut byggnader.

Om du, som privatperson, har fått en vattenskada ska du vända dig till ditt försäkringsbolag.

Avfuktare används vid vattenskada

Avfuktare används efter en vattenskada.

Några av de kunder som använder sig av Avfuktarexpertens avfuktare är Byggsnabben AB och VAME gruppen. De torkar upp efter olika typer av vattenskador.