För museum och arkiv är det viktigt att hålla konstant temperatur och konstant fuktighet under hela året för att skydda objekten. För att uppnå detta behövs: kyla, värme, avfuktning och befuktning.

Schema för arkiv där man vill hålla +23° C och 55 % RF.

Museum och arkiv