till Avfuktarexperten AB

Det kan finnas många tillfällen och platser när du behöver anlita en expert på problem med fukt- och ventilation.

Oavsett om du som vänder dig till oss har ett ansvar för fastigheter och byggnader inom industrin eller är privatperson, är du välkommen med dina frågor om avfuktning, produkter och priser. Avfuktarexperten AB har kunskap och stor erfarenhet av att lösa problem med fukt.

Vi installerar och dimensionerar avfuktare på ett fackmannamässigt sätt – för bästa resultat.  Med en korrekt installerad avfuktare undviker du fukt, kondens och mögel.  Vi hjälper dig att få rätt klimat i din industriprocess eller ridhus.

Viktor Lundgren,
civilingenjör inom uppvärmnings- och ventilationsteknik
Avfuktarexperten AB