Ett av de äldsta användningsområdena för sorptionsavfuktare är att avfukta bergrum.

Berget avger hela tiden fukt till bergrummet, vilket t.ex. kan orsaka korrosion på metallföremål eller ge problem med installerad elektronik. Med en avfuktare i bergrummet säkerställs att klimatet blir det man önskar.

berg2

Det här bergrummet är delvis inkapslat i betong. En rå bergyta avger oftast mer fukt.