I likhet med ett kylskåp eller en värmepump finns det en kompressor med en köldmediekrets. Luften som ska avfuktas får träffa den kalla ytan; förångaren, varvid kondens bildas.

Det kondenserade vattnet samlas upp i en behållare eller leds bort via en slang.

Den avfuktade luften får därefter gå igenom den varma kondensorn och varm, avfuktad luft skickas tillbaka till rummet.

Mer information finns i broschyrerna under fliken Produktinfo, pdf-dokument på engelska.

Kondensationsavfuktare