Det blir ofta problem i kylrum och frysrum, speciellt sommartid när varm och fuktig uteluft kommer in i rummet. Som effekt bildas ofta kondens eller is.

Genom att avfukta kyl- och frysrum skapar man också en bättre arbetsmiljö. Man undviker mögelpåslag och hala lastramper.

En annan positiv effekt är att i ett avfuktat frysrum behöver man inte avfrosta kylanläggningen lika ofta, vilket i sin tur leder till bättre produktkvalité.

Avfuktare i kylrum

Avfuktare på plats mellan inner- och yttertak i ett kylrum.