Klimatet i ett ridhus påverkas av en mängd faktorer:

  • Bevattningen av manegen
  • Perspiration (svett) från hästar och människor
  • Årstiderna
  • Temperaturväxlingar utomhus

Under stora delar av året kommer man att få en förhöjd fuktighet i 
ridhuset och den höga luftfuktigheten förorsakar olika typer av problem:

  • Kondens på kalla ytor som innertak och fönster
  • Mögel och förstörda trädetaljer
  • Stora kostnader för att byta fuktskadat material
  • Höga uppvärmningskostnader

Lösningen är en väl anpassad avfuktningsanläggning. Vi gör en installation som är dimensionerad för ert ridhus där vi tar hänsyn till era speciella förutsättningar.

Investeringen av en lämplig avfuktningsanläggning betalar sig på många sätt. Vi har lång kunskap och erfarenhet av korrekt installerade avfuktare.

Ekebergs Gård utanför Tidaholm valde att bygga in avfuktaren i ett separat rum under domartornet. Mats Gyllensvaan, ägare till Ekebergs Gård, säger:

”Innan avfuktaren installerades hade vi stora problem med kondens på väggar och fönster och det hade börjat mögla på trädetaljer. De problemen är helt borta nu. På sommaren stänger vi av avfuktaren för att spara energi.”

I ett separat rum under domartornet finns avfuktaren installerad.

Installationen är inte synlig för besökare. Här elegant placerad i ett rum under domartornet.

 

Luftavfuktare i ridhus

Ytterligare ett exempel på luftavfuktare i ridhus

Ladda ner vår folder om hur du kan förbättra miljön i ridhus