Luften som ska avfuktas med en sorptionsavfuktare passerar genom en långsamt roterande rotor, en så kallad kiselgelsrotor. Kiselgel är ett material som tar bort fukt från luft. Den torkade luften tillförs det avfuktade utrymmet.

En mindre luftström värms upp i ett elbatteri till ungefär 100° C. När den uppvärmda luften passerar genom rotorn släpper vattenmolekylerna från kiselgelsrotorn. Restprodukten blir varm, fuktig luft som förs bort via en slang eller ett rör.

Det finns några olika varianter på funktionsprincipen. Till exempel så har de mindre avfuktarna vanligtvis bara en fläkt. Varianten nedan har dock två.

Mer information finns i faktabladen under fliken Produktfakta.

Sorptionsavfuktare