Farmaceutisk industri vill ofta hålla +20° C och 20% RF i själva tillverkningsprocessen.

Avfuktaren är en del av det totala luftbehandlingssystemet som t.ex. kan innehålla; filter, förkyla, efterkyla, eftervärmning och befuktning.

Ofta används ånga för regenereringen (torkningen) av rotorn.

Här nedan är ett flödesschema avfuktare installerad med för- och efterkyla i ett laboratorium för farmaceutisk industri.

schema