Att på ett professionellt sätt lösa problem med fukt i anläggningar hos såväl företag som privatpersoner, det är Avfuktarexpertens affärsidé. Företaget  startades 2009 av Viktor Lundgren.

Viktor är civilingenjör inom uppvärmnings- och ventilationsteknik och har arbetat med avfuktare både inom Sverige och utomlands i närmare 18 år.

– Fuktproblem kan vara mycket komplexa. Så oavsett om du har problem med fukt i en krypgrund eller behöver en avfuktare för en industriell applikation, är det viktigt att du vänder dig till någon med erfarenhet.

– Vårt mål är att alltid ta fram den bästa avfuktarlösningen för dig, säger Viktor Lundgren, Avfuktarexperten AB.

viktor_overall_12