Att på ett professionellt sätt lösa problem med fukt i anläggningar och olika industrier, det är Avfuktarexpertens affärsidé.

Viktor Lundgren är civilingenjör och har arbetat med avfuktare både i Sverige och utomlands i drygt 20 år.

– Fuktproblem kan vara mycket komplexa. Så oavsett om du har problem i ett litet laboratorium eller en stor produktionslokal, är det viktigt att du vänder dig till någon med erfarenhet.

– Vårt mål är att alltid ta fram den bästa avfuktarlösningen för ert företag, säger Viktor Lundgren, Avfuktarexperten AB.

Viktor Lundgren
Viktor Lundgren, Avfuktarexperten AB