Från en pool kommer det alltid att avdunsta vatten. Ju högre temperatur och ju mer aktivitet i poolen, desto mer vatten avdunstar.

Att använda ett pooltäcke när poolen inte används, är att bra sätt att minska avdunstningen och energiförbrukningen.

pool

Avfuktare installerad i en inomhuspool.

För att skydda byggnaden mot avdunstat vatten bör en avfuktare av kondensationstyp installeras.