Skinka, korv, ost, choklad är exempel på livsmedel där man använder sig av avfuktare i tillverkningen. Det är viktigt att produkten har samma kvalitet oavsett årstid och därför måste klimatet i produktionen styras.

Efter rengöring med vatten av produktionslokalen kan den med fördel avfuktas/torkas med en avfuktare.

Många livsmedel förvaras vid låga temperaturer, läs mer under Kyl- och frysrum.

Avfuktning inom livsmedelsindustrin