I äldre hus, där dräneringen inte fungerar så bra längre, kan det vara ett bra alternativ att installera en avfuktare. Genom avfuktaren kan man få bort lukter och minska korrosionen.

En sorptionsavfuktare passar fint att installera i källare eller garage, om utrymmet ska vara ouppvärmt.

I ett uppvärmt källar- eller garageutrymme kan man däremot installera en enklare kondensationsavfuktare.

Avfuktare i källare

Avfuktare CR120B installerad i en ouppvärmd källare