Från en pool kommer det alltid att avdunsta vatten. Ju högre temperatur och ju mer aktivitet i poolen, desto mer vatten avdunstar.

Att använda ett pooltäcke när poolen inte används, är att bra sätt att minska avdunstningen och energiförbrukningen.

pool

Inomhuspool med avfuktare typ DH55.

För att skydda byggnaden mot avdunstat vatten bör en avfuktare av kondensationstyp installeras.