ROT-avdraget kan nyttjas till att lösa fuktproblem

Åtgärder för att förhindra till exempel fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion, så kallat ROT-avdrag. ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas numera för husarbete.

Skattereduktion upp till 50.000 kronor

Den maximala skattereduktionen är 50.000 kronor per år och person och gäller bara för arbetskostnader (ej material). Du kan få 30 % av arbetskostnaden i skattereduktion. För att kunna utnyttja den maximala reduktionen behöver du en månadsinkomst på cirka 24.500 kronor.

Det är bara den som äger bostaden helt eller delvis och har fyllt 18 år som kan göra avdraget. Huset måste också vara minst fem år gammalt.

(Med reservationer för Skatteverkets ändringar)

Läs mer om ROT-avdraget direkt på Skatteverkets hemsida.