Fördelarna med en avfuktare i krypgrunden
Fukten i en krypgrund kan komma från marken eller från uteluften. Sommartid kan den varma luften utomhus innehålla stora mängder fukt som kommer in i grunden via ventilationsöppningarna.

Luften i husets krypgrund håller en lägre temperatur än uteluften under sommaren. Resultatet blir att den relativa fuktigheten (RF) ökar när uteluften kommer in i grunden. Mögel eller kondens kan bildas. Avfuktaren tar inte bort mögel, men genom att sänka den relativa fuktigheten i grunden stoppar den nytt mögel från att bildas.

En sorptionsavfuktare är ett tryggt och säkert sätt att minska den relativa fuktigheten i krypgrunden och därmed undvika fuktproblem. Du slipper oroa dig för allergier och mögelproblem. Och den dag du planerar att sälja huset kommer det att vara mera lättsålt.
Avfuktare i krypgrund
Avfuktare CR120B i en krypgrund

Fackmannamässig installation med garanti
Anlita en fackman med erfarenhet så blir du säker på att installationen görs korrekt. Utnyttja ROT-avdraget och få en billigare installationskostnad.

Så här fungerar avfuktning i krypgrunden

  • Skissen på grunden här nedan visar hur torr luft från avfuktaren leds bort via en ventilationskanal. Den är cirka två tredjedelar av krypgrundens längd. (1)
  • Våtluft från avfuktaren leds ut ur grunden via en kanal eller slang genom en befintlig ventil. (2)
  • Luften som ska torkas (processluft) tas in direkt i avfuktaren (utan kanal). (3)
  • Hygrostaten styr avfuktaren så att den bara går igång när det finns ett behov. (4)
  • Byggplast läggs på marken för att begränsa markfukten. (5)
  • Det är viktigt att alla ventiler, förutom den där våtluften ska ut, sätts igen. (6)
    Skiss hur avfuktare i krypgrund fungerar