Vi har samlat några av de vanligaste frågorna och svaren man ställer sig när man får en fukt- eller mögelskada eller hur man bäst förebygger problem med fukt i krypgrunden och på andra ställen.

Frågor och svar om fuktproblem:

• Vad kostar det att installera en avfuktare i en krypgrund eller källare?

Vad kostnaden blir beror framförallt på grundens storlek. För en normalstor villa är kostnaden ungefär 25.000 – 30.000 kronor i Stockholmsområdet. (Pris oktober 2016)

Har du rätt till ROT-avdrag blir det en rabatt på ungefär 4.000 – 5.000 kronor. Mer om ROT-avdrag finns här.

Hör av dig till Avfuktarexperten för vad som gäller just dig och din byggnad. Maila viktor@avfuktarexperten.se.

• Hur stor är strömförbrukningen för en avfuktare?
För en normalstor villa drar den ungefär 800 watt när den är i drift.
En hygrostat som känner av luftens fuktighet styr avfuktaren så att den bara går när det behövs. Hur många timmar per år avfuktaren behöver gå, skiljer sig kraftigt från hus till hus. För många hus hamnar årsförbrukningen på mellan 1.500 och 2.500 kWh.

När avfuktaren just har installerats kommer den att gå mera eftersom det kan finnas mycket fukt i byggmaterialet.

Avfuktaren kommer också att gå mera på sommaren än på vintern.

• Varför ska jag installera en avfuktare i krypgrunden?
En sorptionsavfuktare är ett tryggt och säkert sätt att minska den relativa fuktigheten i krypgrunden och därmed undvika fuktproblem. Du slipper oroa dig för allergier och mögelproblem. Och den dag du planerar att sälja huset kommer det att vara mera lättsålt.

• Vad kan man själv göra för att förhindra fuktskador i krypgrunden?
Det är viktigt att städa undan allt organiskt material i krypgrunden där mögel och svamp kan få en grogrund.

Kontrollera också att stuprännor och avrinningar fungerar så att regnvatten inte kommer in i krypgrunden.

För att begränsa markfukten lägger man tjock byggplast på marken i krypgrunden.

• Jag undrar om fuktmätare. Vad är skillnaden på en hygrostat och en hygrometer?
Hygrostaten styr avfuktaren och sätter på eller stänger av vid behov.

Hygrometern visar den aktuella relativa fuktigheten utan att styra eller vara ihopkopplad med avfuktaren. Det kan vara en bra idé att för en liten peng placera en sladdlös digital hygrometer i grunden för att se vad den relativa fuktigheten normalt sett ligger på.

• Tar en avfuktare bort mögel?
Nej, avfuktaren tar inte bort mögel. Men genom att sänka den relativa fuktigheten i grunden stoppar den nytt mögel från att bildas.

• Hur ofta ska man byta filter?
Filterbyte på en avfuktare bör ske en gång om året. Vi kan hjälpa till med service på din avfuktare.

• När används en kondensations- eller kylavfuktare?
En kylavfuktare fungerar bäst i varma utrymmen som till exempel tvättstugor och pooler. Läs mer om detta